Konferencja EuCNC i Szczyt 6G

W dniach 6–9 czerwca br. w Göteborgu odbędzie się wydarzenie będące połączeniem konferencji na temat sieci komunikacyjnych (European Conference on Networks and Communications – EuCNC), wspieranej przez Komisję Europejską, oraz Szczytu 6G, wywodzącego się z fińskiego programu 6G Flagship, jednego z pierwszych w swojej dziedzinie. Tegorocznej edycji towarzyszy hasło „Technologia 6G na rzecz ekologicznej i cyfrowej przemiany” (6G for a Green and Digital Transition).

Tematem przewodnim jest telekomunikacja we wszystkich jej aspektach – od wdrażania technologii 5G i mobilnego internetu rzeczy po zgłębianie możliwości technologii 6G, przyszłych systemów i sieci komunikacyjnych, w tym prowadzenie eksperymentów i wykorzystywanie platform testowych, a także aplikacji i usług. Wydarzenie stwarza okazję do dyskusji przedstawicieli branży telekomunikacji i przedsiębiorców na temat najnowocześniejszych badań i zaprezentowania najnowszych technologii wypracowanych w tej dziedzinie, w szczególności w ramach projektów badawczych z programów badawczo-rozwojowych UE. Program obejmuje prezentacje, panele, sesje regularne oraz specjalne, które będą się koncentrować na konkretnych tematach, sesje plakatowe, szkolenia, pokazy i wystawy.

Więcej informacji: https://www.eucnc.eu/.