Konferencja „Better Lives 2030: wykorzystanie danych statystycznych na rzecz Afryki i świata”

Statystycy oraz przedstawiciele rządów, świata nauki i sektora edukacji, którym przyświeca idea statystyki wnoszącej istotny wkład w rozwój społeczny, spotkają się w dniach 4–6 kwietnia 2023 r. w Livingstone na konferencji „Better Lives 2030: wykorzystanie danych na rzecz Afryki i świata”. Wydarzenie organizują: Międzynarodowe Stowarzyszenie Statystyk Publicznych (International Association for Official Statistics – IAOS), Międzynarodowy Instytut Statystyczny (International Statistical Institute – ISI) i urząd statystyczny Zambii (Zambia Statistics Agency – ZamStats).

Obrady odbywające się w ramach tegorocznej edycji będą się koncentrowały wokół siedmiu zagadnień:

  • wykorzystanie odpowiednich, kompleksowych i zdezagregowanych statystyk dotyczących osób wykluczonych i sposoby przeciwdziałania zjawisku wykluczenia;
  • rozwijanie kompetencji przedstawicieli młodego pokolenia oraz specjalistów, liderów, polityków, dziennikarzy, inżynierów i przedstawicieli władz, którego celem jest pełne wykorzystanie przez nich potencjału współcześnie dostępnych danych;
  • tworzenie statystyk dotyczących spraw najistotniejszych dla społeczeństwa i udostępnianie ich w powszechnie zrozumiały sposób;
  • możliwości interdyscyplinarnej współpracy statystyki publicznej m.in. w zakresie analityki danych i badań nad sztuczną inteligencją;
  • rosnące znaczenie statystyki w tworzeniu analitycznych i operacyjnych narzędzi służących zapewnieniu opieki zdrowotnej na wysokim poziomie i poprawie jakości życia, szczególnie w Afryce, która stoi w obliczu poważnego kryzysu zdrowotnego jej mieszkańców;
  • rola statystyki w walce o ochronę środowiska;
  • wykorzystanie danych w promowaniu postępu oraz zaproponowanie metod i algorytmów, które pozwolą na zrozumienie procesów rozwojowych i umożliwią ich prognozowanie.

Więcej informacji: https://www.zamstats.gov.zm/2023-iaos-isi-conference/?playlist=7c24b72&video=73bcc1a.