18. Europejski Tydzień Regionów i Miast

Europejski Tydzień Regionów i Miast (#EURegionsWeek) to największe doroczne wydarzenie poświęcone polityce regionalnej, odbywające się w Brukseli. Stał się on jedyną w swoim rodzaju platformą komunikacji i tworzenia sieci kontaktów, zrzeszającą regiony i miasta z całej Europy, w tym ich przedstawicieli politycznych, urzędników, ekspertów i pracowników naukowych. W ciągu ostatnich 17 lat w dużym stopniu przyczynił się do rozpowszechnienia sposobów korzystania przez regiony i miasta z funduszy UE, które służą im do poprawy codziennego życia obywateli.

Wydarzenie jest współorganizowane przez Europejski Komitet Regionów oraz Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Po ogłoszeniu na początku roku zaproszenia do współtworzenia wydarzenia wybieranych jest ponad pięciuset partnerów z całej Europy, wśród których są regiony i miasta (głównie pogrupowane w konsorcja zainteresowane tymi samymi obszarami – partnerstwa regionalne), przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, stowarzyszenia międzynarodowe lub organizacje akademickie.

Celem EURegionsWeek jest: omówienie wspólnych wyzwań stojących przed europejskimi miastami i regionami oraz podzielenie się pomysłami na możliwe rozwiązania; stworzenie przestrzeni rozwoju umiejętności, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk we wdrażaniu europejskiej polityki spójności wraz z jej instrumentami finansowymi; ułatwienie współpracy i tworzenie okazji do nawiązywania kontaktów między regionami i miastami, a także poszerzenie kontekstu debaty dotyczącej polityki spójności o najnowsze badania i spostrzeżenia krajów zewnętrznych czy organizacji międzynarodowych.

W tym roku spotkania i debaty zostaną zorganizowane w trzech tygodniowych blokach tematycznych dotyczących bieżących zagadnień: 5–9 października – Wzmacnianie zaangażowania obywateli, 12–16 października – Spójność i współpraca, 19–22 października – Zielona Europa (we współpracy z organizatorami konferencji Zielony Tydzień).

Ze względu na pandemię koronawirusa (Sars-CoV-2) oraz kroki przedsięwzięte w celu zachowania zdrowia i bezpieczeństwa większość spośród 500 sesji odbędzie się w formie wirtualnej. Do wyjątków należeć będą główne wydarzenia i warsztaty wymagające tłumaczenia ustnego, które zostaną zorganizowane w formie mieszanej, łączącej ograniczoną obecność fizyczną z uczestnictwem online. Niektóre punkty programu, takie jak wystawy, mogą przebiegać zarówno online, jak i stacjonarnie.

Więcej informacji: https://europa.eu/regions-and-cities/home_en