Dr Dominik Rozkrut prezesem IAOS

17 lutego 2021 r. prezes GUS dr Dominik Rozkrut – w uznaniu za zasługi dla rozwoju i współpracy międzynarodowej w zakresie statystyki publicznej – został powołany na stanowisko prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Publicznej (International Association for Official Statistics – IAOS) na kadencję 2023–2025. W latach 2021–2023 będzie pełnił funkcję prezesa elekta IAOS.

IAOS to międzynarodowa organizacja pozarządowa, która została utworzona w 1985 r. jako jedna z sekcji Międzynarodowego Instytutu Statystycznego (International Statistical Institute – ISI). Zrzesza jednostki i organizacje zawodowo lub naukowo związane ze statystyką publiczną. Skupia zarówno dostarczających dane statystyczne, jak i użytkowników tych danych. Działa na rzecz lepszego zrozumienia statystyki publicznej oraz jej dynamicznego rozwoju, a także wspiera tworzenie sprawnie działających służb statystycznych, szczególnie w krajach rozwijających się.

W związku z objęciem stanowiska prezesa IAOS przez dr. Dominika Rozkruta Polska będzie gospodarzem konferencji IAOS, która zostanie zorganizowana w dniach 26–28 sierpnia 2022 r. w Krakowie.