W najnowszym numerze „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”

W nr. 3/2022 „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review” opublikowano trzy artykuły.

Maciej Fronc i Michał Jakubczyk, autorzy artykułu From business to clinical trials: a systematic review of the literature on fraud detection methods to be used in central statistical monitoring, przeanalizowali prace z zakresu wykrywania nadużyć finansowych, indeksowane w dwóch największych bazach naukowych (Scopus i The Web of Science), w poszukiwaniu analitycznych metod, które mogą być również wykorzystane do demaskowania zafałszowań w badaniach klinicznych. Dane pochodzące z takich badań są bowiem, podobnie jak dane finansowe, podatne na nadużycia. Badacze wyodrębnili 37 metod ilościowych, których zastosowanie może się przyczynić do ograniczenia skali fabrykowania danych w badaniach klinicznych.

W ramach badania omówionego w artykule Alternative investments during turbulent times – comparison of dynamic relationships Karolina Siemaszkiewicz przeprowadziła analizę dynamicznych związków pomiędzy indeksami wybranych europejskich giełd papierów wartościowych a popularnymi instrumentami finansowymi odgrywającymi rolę bezpiecznych przystani dla inwestorów. Skupiła się na trzech kryzysach: globalnym kryzysie finansowym z lat 2007–2009, kryzysie zadłużenia w strefie euro z lat 2008–2009 oraz kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19, dodatkowo pogłębionym przez rosyjską agresję na Ukrainę. Z badania wynika, że walutami najczęściej uznawanymi przez inwestorów za bezpieczną przystań w czasie analizowanych kryzysów były dolar amerykański i frank szwajcarski, a jeśli chodzi o metale szlachetne, taką rolę najczęściej odgrywało złoto. Zmieniało się to jednak w czasie i w zależności od regionu.

Artykuł Consumption-led expansions lead to lower future output growth autorstwa Mattiego Viréna dotyczy wpływu struktury popytu na przyszły wzrost gospodarczy. Autor oparł swoją analizę na dwóch zbiorach danych panelowych: dotyczących Unii Europejskiej oraz całego świata. Zaobserwował, że bezpośrednio po okresach, w których dominował popyt napędzany konsumpcją, następowały okresy znacznie wolniejszego wzrostu gospodarczego niż po okresach, w których popyt był w głównej mierze rezultatem inwestycji lub eksportu.

Ponadto w tym numerze „PS” znalazły się artykuł wspomnieniowy In memory of Professor Maria Podgórska, w którym Bartosz Witkowski przedstawił sylwetkę wieloletniej profesor SGH i jej osiągnięcia, a także sprawozdanie z XXXI Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, opracowane przez Krzysztofa Jajugę, Joannę Landmesser-Rusek i Marka Walesiaka.

Numer jest dostępny na stronie https://ps.stat.gov.pl/Issue/2022/3. Zachęcamy do lektury.