Nowoczesne technologie i nowe źródła danych w pomiarze inflacji (redakcja naukowa: Jacek Białek, Mieczysław Kłopotek i Tomasz Panek)

W serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych ukazała się monografia Nowoczesne technologie i nowe źródła danych w pomiarze inflacji pod redakcją naukową Jacka Białka, Mieczysława Kłopotka i Tomasza Panka. W publikacji przedstawiono i podsumowano prace prowadzone w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu statystyki cen detalicznych – INSTATCENY”. Projekt zrealizowało konsorcjum naukowe, zawiązane przez Główny Urząd Statystyczny (lidera projektu) ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, dzięki środkom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przyznanym w I edycji konkursu ogłoszonego w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG”.

Opracowanie zawiera opis metodyki statystycznych badań cen na rynku detalicznym i działania podjęte w celu jej modernizacji. Ujęto w nim wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące produkcji danych statystycznych w tym obszarze, a przede wszystkim związane z podstawowym celem projektu, tj. uzyskiwaniem i przetwarzaniem danych pochodzących z nowych alternatywnych źródeł, takich jak dane dostarczane przez sieci handlowe oraz pobierane automatycznie ze stron internetowych sklepów, i wdrożeniem ich do praktyki badań cen detalicznych.

Publikacja jest dostępna na stronie: https://bws.stat.gov.pl/bws_70_nowoczesne_technologie_i_nowe_zrodla_danych_w_pomiarze_inflacji.