107. Konferencja Dyrektorów Generalnych Krajowych Urzędów Statystycznych

107. Konferencja Dyrektorów Generalnych Krajowych Urzędów Statystycznych (Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de Statistique – DGINS) odbędzie się w dniach 26–27 października 2022 r. w Oslo. Po jej zakończeniu, 28 października, planowane jest 50. spotkanie Komitetu Europejskiego Systemu Statystycznego (European Statistical System Committee – ESSC). Tegoroczna konferencja DGINS organizowana jest przez Norweski Urząd Statystyczny we współpracy z Eurostatem.

Głównym tematem 107. Konferencji DGINS jest „Zarządzanie innowacjami w Europejskim Systemie Statystycznym (ESS) – od eksperymentu do produkcji”. Konferencja będzie okazją do refleksji nad wymiernymi efektami stosowania innowacyjnych rozwiązań w statystyce publicznej, m.in. nad produktami i procesami. Dyskusje będą się również koncentrować na tworzeniu odpowiednich warunków do wprowadzania innowacji w organizacjach statystycznych oraz na określeniu ważnych czynników determinujących innowacyjność. Podczas wydarzenia uczestnicy będą również mogli wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi procesu przemiany fazy eksperymentalnej i statystyki eksperymentalnej w statystykę publiczną.

Program obejmuje sesje z udziałem ekspertów z całego świata, poruszających w swoich prezentacjach różnorodne tematy, m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji w szacowaniu wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych, zastosowanie uczenia maszynowego do automatycznego kodowania ręcznie pisanych informacji liczbowych w kwestionariuszach spisowych, wykorzystanie kontrolingu strategicznego do wspierania innowacji oraz prace rozwojowe w tworzeniu statystyki publicznej.

Więcej informacji: https://egencia.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/105130.