W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 3/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” autorzy trzech prac przedstawiają wyniki swoich badań z zastosowaniem metod statystycznych. W artykule Inclusiveness of European Union labour markets in relation to young people Beata Bal-Domańska ocenia sytuację ludzi młodych (w wieku 15–24 lat) na unijnych rynkach pracy. Praca Agaty Szymańskiej Variation of Polish voivodships according to selected indicators referring to people aged 65 and over zróżnicowania przestrzennego województw pod względem wybranych wskaźników opisujących sytuację osób starszych. Celem badania omawianego w artykule Realne ceny mieszkań na rynku wtórnym w wybranych miastach w Polsce Sebastiana Kokota jest określenie różnic pomiędzy cenami mieszkań urealnionymi na podstawie takich wskaźników, jak inflacja, wzrost wynagrodzeń i wzrost zdolności kredytowej.

Ponadto we Wspomnieniu Profesora Jana Kordosa współpracownicy i uczniowie prof. dr. hab. Jana Kordosa, zmarłego w listopadzie 2021 r., dzielą się osobistymi wspomnieniami związanymi z wybitnym statystykiem, wiceprezesem GUS, prezesem Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz założycielem i redaktorem naczelnym „Statistics in Transition”.

Czytelnicy jak zwykle znajdą w numerze również omówienie nowości wydawniczych GUS.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2022/3. Zachęcamy do lektury.