„Seminarium na temat pomiaru gospodarki o obiegu zamkniętym: jakich statystyk potrzebujemy i jak je osiągnąć”

Urząd statystyczny Kanady i Europejska Komisja Gospodarcza (United Nations Economic Commission for Europe – UNECE) organizują „Seminarium na temat pomiaru gospodarki o obiegu zamkniętym: jakich statystyk potrzebujemy i jak je osiągnąć”. Wydarzenie odbędzie się online 14 grudnia 2021 r.

Seminarium jest częścią Światowego Forum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym 2021. Służy ono spotkaniu ekspertów z krajowych urzędów statystycznych i organizacji międzynarodowych z grupami i organizacjami działającymi w sferze polityki, którzy wymienią się doświadczeniami z pomiaru gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednym z namacalnych rezultatów wydarzenia będzie lista zaleceń dla rządów krajowych i grup eksperckich organizacji międzynarodowych, takich jak grupa zadaniowa EKG ONZ ds. pomiaru gospodarki o obiegu zamkniętym, dotyczących podjęcia niezbędnych działań w celu wypracowania odpowiednich danych.

Więcej informacji: https://unece.org/statistics/events/joint-statistics-canada-unece-online-seminar-measuring-circularity-what-we-need