Polish statisticians. Biographical notes pod redakcją Mirosława Krzyśki

W serii Statistical Research Papers ukazało się drugie, poprawione wydanie monografii Polish statisticians. Biographical notes pod redakcją Mirosława Krzyśki. W publikacji przedstawiono życiorysy i osiągnięcia ponad 30 osób, które od początku XX w. przyczyniły się do rozwoju teorii i metodologii badań statystycznych w Polsce i na świecie. Książka opowiada o statystykach, którzy odeszli w XX lub w pierwszych dwóch dekadach XXI w. (do 2021 r.). Ich osiągnięcia miały charakter naukowy, dydaktyczny, organizacyjny i popularyzatorski, dlatego w publikacji znalazły się sylwetki teoretyków i praktyków, nauczycieli akademickich, autorów, redaktorów i wydawców opracowań statystycznych.

Publikacja jest dostępna na stronie: https://srp.stat.gov.pl/gus_srp_vol4_polish_statisticians_biographical_notes