Konferencja „Nowe techniki i technologie w statystyce”

W dniach 9–11 marca 2021 r. Eurostat organizuje wirtualną konferencję naukową poświęconą nowym technikom i metodom stosowanym w ramach statystyki publicznej oraz wpływowi nowych technologii na systemy gromadzenia, tworzenia i rozpowszechniania danych (New Techniques and Technologies for Statistics – NTTS). Konferencje NTTS odbywają się co dwa lata. Na 2021 r. przypada jedenasta edycja tego wydarzenia.

Konferencja gromadzi naukowców, statystyków i użytkowników danych w celu dyskusji, nawiązywania kontaktów i dzielenia się pomysłami. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki prowadzonych obecnie badań i innowacyjnych projektów w statystyce publicznej. Wydarzenie ma też służyć stymulowaniu nowych innowacyjnych projektów poprzez zachęcanie do wymiany poglądów i współpracy między badaczami i w ten sposób przyczynia się do podnoszenia jakości i użyteczności statystyki publicznej.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/NTTS2021_en