6. Międzynarodowa Konferencja na temat Systemów Informacji Geograficznej – Teoria, Zastosowania, Zarządzanie

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirus (Sars-CoV-2) konferencja odbędzie się w formie transmisji online. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: http://www.gistam.org/

6. Międzynarodowa Konferencja na temat Systemów Informacji Geograficznej – Teoria, Zastosowania, Zarządzanie (GISTAM 2020) tworzy płaszczyznę spotkania badaczy i praktyków, którzy podejmują nowe wyzwania w zakresie wykrywania, obserwacji, przedstawiania, przetwarzania, wizualizacji, udostępniania danych geoprzestrzennych oraz zarządzania nimi we wszystkich aspektach, związanych zarówno z technologiami komunikacyjnymi i informacyjnymi, jak i z zarządzaniem systemami informacyjnymi oraz systemami opartymi na wiedzy. Wydarzenie, zaplanowane na 7–9 maja 2020 r. w Pradze, organizowane jest przez Instytut na rzecz Systemów i Technologii Informacyjnych (Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, INSTICC) – organizację naukową działającą na zasadzie non profit, której celem jest wspieranie międzynarodowej społeczności naukowej przez promowanie, rozwijanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat systemów i technologii informacyjnych oraz komunikacji i kontroli.

Tematyka GISTAM 2020 obejmie pięć głównych obszarów: pozyskiwanie i przetwarzanie danych, sposoby zdalnego wykrywania, modelowania, przedstawiania i wizualizacji danych, zdobywanie wiedzy i zarządzanie nią oraz zastosowania branżowe informacji geoprzestrzennych. Poza wystąpieniami poruszającymi wskazane zagadnienia i inne, wykraczające poza nie kwestie będzie też możliwość zaprezentowania oryginalnych, specjalistycznych i interdyscyplinarnych prac o charakterze teoretycznym lub praktycznym, odnoszących się do poszczególnych aspektów systemów informacji geograficznej i związanych z nimi technologii.

Program wydarzenia wzbogacą wykłady głównych prelegentów: Wykorzystywanie geoinformacji tworzonych przez użytkowników w pomocy humanitarnej: potencjał i wyzwania autorstwa prof. dr. Alexandra Zipfa z Uniwersytetu w Heidelbergu, Innowacyjna platforma wirtualnych podwodnych doświadczeń przeznaczona dla przemysłów kulturalnego i turystycznego prof. Paraskevi Nomikou z Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach, Wykorzystanie obserwacji kuli ziemskiej w monitoringu ekosystemów lądowych dr. Ioannisa Mankosa z Instytutu Technologii Informacyjnych Centrum na rzecz Badań i Technologii Hellas w Grecji oraz wystąpienie Andrew Franka z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu (tytuł i przedmiot zostaną podane wkrótce).