Bogdan Stefanowicz „Informacja. Wiedza. Mądrość” – wydanie II

Ukazało się drugie – poprawione i uzupełnione – wydanie monografii Bogdana Stefanowicza „Informacja. Wiedza. Mądrość” (t. 66 serii Biblioteka Wiadomości Statystycznych). Opiera się ono na edycji z 2013 r. Autor przedstawił analizę tytułowych pojęć, omówił ich funkcje, własności i rodzaje, a także sposoby ich interpretacji oraz potencjalne błędy i zakłócenia z tym związane. Swoje rozważania zilustrował licznymi przykładami, zarówno z zastosowań specjalistycznych, jak i życia codziennego, polityki czy literatury, co czyni jego wywód barwnym i przystępnym dla szerokiego grona czytelników. Opracowanie wpisuje się w nurt rozważań na temat specyfiki społeczeństwa informacyjnego oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także metod gromadzenia i wykorzystywania coraz większych zasobów informacji w systemach statystycznych, szczególnie w obrębie statystyki publicznej.

Publikację można pobrać ze strony: https://bws.stat.gov.pl/bws_66_informacja_wiedza_madrosc.