III Kongres Statystyki Polskiej

W dniach 26–28 kwietnia 2022 r. w Krakowie odbędzie się III Kongres Statystyki Polskiej. Organizatorami wydarzenia są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Program Kongresu obejmuje zagadnienia dotyczące statystyki społeczno-gospodarczej, regionalnej i małych obszarów oraz matematycznej, a także kwestie związane z analizą i klasyfikacją danych.

Szczegółowe informacje dotyczące III Kongresu Statystyki Polskiej można znaleźć pod adresem: kongres2022.stat.gov.pl. Do 15 lutego 2022 r. na stronie dostępna będzie aplikacja umożliwiająca zgłaszanie abstraktu w jednej z dziesięciu sesji tematycznych.