Better Lives 2030: wykorzystanie danych statystycznych na rzecz Afryki i świata

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirus (Sars-CoV-2) konferencja została odwołana. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: https://2020-iaos-isi.zamstats.gov.zm/index.php

Statystycy oraz przedstawiciele rządów, uniwersytetów i sektora edukacji, którym przyświeca idea statystyki wnoszącej istotny wkład w rozwój społeczny, spotkają się 19–21 maja 2020 r. w Livingstone na konferencji „Better Lives 2030: wykorzystanie danych na rzecz Afryki i świata”. Wydarzenie organizują: Międzynarodowe Stowarzyszenie Statystyk Publicznych (International Association for Official Statistics, IAOS), Międzynarodowy Instytut Statystyczny (International Statistical Institute, ISI) i urząd statystyczny Zambii (Zambia Statistics Agency, ZamStat).

IAOS to międzynarodowa organizacja pozarządowa, która została utworzona w 1985 r. jako jedna z sekcji ISI. Zrzesza jednostki i organizacje zawodowo lub naukowo związane ze statystyką publiczną. Skupia zarówno dostarczających dane statystyczne, jak i użytkowników tych danych. IAOS działa na rzecz lepszego zrozumienia statystyki publicznej oraz jej dynamicznego rozwoju, a także wspiera tworzenie sprawnie działających służb statystycznych, szczególnie w krajach rozwijających się.

Celem konferencji „Better Lives 2030” jest określenie kierunków rozwoju statystyki, które będzie miało wpływ na podejmowanie właściwych strategicznych decyzji w ciągu następnych 10 lat, stworzenie okazji do spotkania różnych środowisk w celu wsparcia współpracy i innowacji, przyjrzenie się realizacji założeń Agendy 2063 (planu działań na rzecz rozwoju Afryki przyjętego przez Unię Afrykańską w 2015 r.) i Celów Zrównoważonego Rozwoju w Afryce, a także rozwijanie potencjału Zambii i regionu. Obrady będą się toczyć wokół siedmiu zagadnień: znaczenia statystyki dla realizacji wizji rozwoju Afryki określonej w Agendzie 2063; rozwijania umiejętności wyszukiwania informacji i korzystania z danych wśród przedstawicieli młodego pokolenia oraz profesjonalistów, liderów, polityków, dziennikarzy, inżynierów i urzędników; autonomii statystyki publicznej i jej oddziaływania w społeczeństwie; możliwości współpracy statystyki publicznej z innymi podmiotami w zakresie analizy danych i sztucznej inteligencji; roli statystyki w tworzeniu analitycznych i operacyjnych narzędzi służących osiągnięciu jednego z Celów Zrównoważonego Rozwoju, jakim jest dobre zdrowie i jakość życia, oraz przeciwdziałania kryzysowi publicznej służby zdrowia w Afryce – największemu na świecie; roli statystyki w walce z kryzysem klimatycznym i osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju związanych z ochroną środowiska i klimatem, a także wykorzystania potencjału zbiorów danych dla postępu gospodarczego.