Kongres Gmin i Regionów Europy CEMR2020

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirus (Sars-CoV-2) kongres został odwołany. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: https://www.cemr2020.at/en/information/index/1-0.html

Na dziesięć lat przed terminem wyznaczonym do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju na świecie, Rada Gmin i Regionów Europy (Council of European Municipalities and Regions – CEMR) organizuje kongres, któremu przyświeca hasło: „Działać lokalnie. Zmieniać świat. Żyć w zgodzie z Celami Zrównoważonego Rozwoju”. W spotkaniu odbywającym się w Innsbrucku wezmą udział burmistrzowie, liderzy lokalni i regionalni, naukowcy, a także przedstawiciele rządów, instytucji Unii Europejskiej oraz organizacji pozarządowych.

Współorganizatorami wydarzenia są miasto Innsbruck, Austriackie Stowarzyszenie Metropolii i Miast oraz Austriackie Stowarzyszenie Gmin. Główny organizator, CEMR, to najbardziej reprezentatywne stowarzyszenie władz lokalnych i regionalnych w Europie – obejmuje przeszło 100 tys. gmin, miast i regionów zrzeszonych w 60 narodowych organizacjach z 41 krajów Europy. Zadaniem, jakie stawia przed sobą CEMR, jest przyjęcie Celów Zrównoważonego Rozwoju za nadrzędne zasady polityk lokalnych, krajowych i europejskich. Stowarzyszenie razem ze swoją siecią zdecentralizowanej współpracy PLATFORMA bierze czynny udział w procesie dostosowywania Celów Zrównoważonego Rozwoju do warunków lokalnych, zarówno w Europie, jak i krajach partnerskich.

Program kongresu przewiduje 15 sesji interaktywnych oraz 8 spotkań zamiejscowych, w których łącznie wystąpi ponad 50 prelegentów. Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć praktyczną wiedzę na temat projektowania strategii dostosowanych do potrzeb, jak również porozmawiać w małych grupach o kwestiach źródeł finansowania zrównoważonego rozwoju lub przystosowania się do zmian klimatu. Kongres stworzy możliwość swobodnej dyskusji z burmistrzami o wpływie Celów Zrównoważonego Rozwoju na ich miasta, a także sprawdzenia, jak realizacja Celów pomaga w rozwijaniu zdecentralizowanych form współpracy. Co więcej, planowane są liczne sesje zamiejscowe oraz spacery tematyczne ulicami Innsbrucku, które oprócz walorów turystycznych miasta przybliżą uczestnikom rozwiązania zastosowane w zakresie mobilności i transportu publicznego, wydajności energetycznej, zarządzania zasobami wody, zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego czy przestrzeni dla sportu i rekreacji.