55. Sesja Komisji Statystycznej ONZ

Komisja Statystyczna Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Statistical Commission – UNSC) zbierze się w 2024 r. po raz 55. i będzie obradować w dniach 27 lutego – 1 marca w Nowym Jorku.

UNSC jest nadrzędnym międzynarodowym organem statystycznym zatwierdzającym standardy i wydającym rekomendacje, które przyczyniają się do harmonizacji globalnego systemu statystycznego. Podczas organizowanych co roku plenarnych sesji, w których uczestniczą szefowie urzędów statystycznych krajów członkowskich ONZ, analizowane są główne kierunki i strategie rozwoju systemu statystycznego na świecie.

Wśród zagadnień poruszanych podczas tegorocznych spotkań znalazły się „Fundamentalne zasady statystyki oficjalnej” (Fundamental Principles of Official Statistics – FPOS), które 30 lat temu zostały przyjęte przez UNSC, a 10 lat temu zatwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Tym statystycznym standardom będzie poświęcone jedno z wydarzeń poprzedzających sesję plenarną – forum wysokiego szczebla pod hasłem „Empowering Official Statistics: Upholding the Fundamental Principles to Stay Relevant”, zaplanowane na 26 lutego. Będzie ono zwieńczeniem wielu inicjatyw (konsultacji eksperckich, seminariów, warsztatów i konferencji) podejmowanych na całym świecie, które przyczyniły się do zrozumienia i upowszechnienia FPOS. Uczestnicy forum wysłuchają wystąpień na temat roli statystycznego kanonu ONZ w budowaniu zaufania i wiarygodności statystyk publicznych na przestrzeni lat. Będą też dyskutować o kształtowaniu przyszłości statystyki publicznej i o tym, jak FPOS mogą pomóc urzędom statystycznym w mierzeniu się z wyzwaniami i wykorzystywaniu szans w szybko zmieniającym się ekosystemie danych. Poświęcą uwagę również zakresowi obowiązków Niezależnej Rady Doradczej ds. FPOS i odnowionym wytycznym do wdrażania FPOS, które zostaną przedłożone do omówienia i zatwierdzenia przez UNSC podczas sesji plenarnej 27 lutego.

Więcej informacji: https://unstats.un.org/UNSDWebsite/statcom/55.