W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 5/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” poruszono niezwykle aktualne zagadnienie podobieństwa pomiędzy szeregami czasowymi kursów walut przed pandemią COVID-19 i w jej trakcie, a także relacji pomiędzy zmianami kursów walut a rozprzestrzenianiem się pandemii w poszczególnych krajach. Ten temat podjęła Joanna Landmesser-Rusek w pracy Relationship between the COVID-19 pandemic and currency exchange rates studied by means of the Dynamic Time Warping method. W numerze opublikowano także wyniki badania atrakcyjności inwestycyjnej sektora rolnego, które zostało przeprowadzone przez Adrianę Halikowską i przedstawione w artykule Miernik atrakcyjności inwestycyjnej sektora rolnego – zastosowanie na poziomie kraju i regionu. Skonstruowany przez autorkę miernik atrakcyjności inwestycyjnej sektora rolnego dostarcza informacji o możliwości uzyskania dodatkowego dochodu, wynikającego nie z samej inwestycji, ale z otoczenia (sektora, regionu), w którym będzie ona realizowana. Warto zapoznać się również z artykułem Ewolucja pruskich spisów ludności w latach 1840–1910: metodyka, zakres, znaczenie i problemy Dariusza K. Chojeckiego. Praca uzupełnia występujące w literaturze luki w badaniach dotyczących metodologii, organizacji, przebiegu i wyników spisów ludności przeprowadzanych w XIX w. przez Królewskopruskie Biuro Statystyczne w Berlinie. Autor analizuje problemy związane z realizacją spisów ze zwróceniem szczególnej uwagi na spis z 1871 r. i jego odbiór społeczny, głównie na ziemiach polskich pod panowaniem niemieckim.

Czytelnicy jak zwykle znajdą w numerze omówienie nowości wydawniczych GUS.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2022/5. Zachęcamy do lektury.