United Nations World Data Forum 2020

Trzecie światowe forum Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat danych w zakresie zrównoważonego rozwoju (United Nations World Data Forum on Sustainable Development – UN World Data Forum), którego gospodarzem jest Szwajcarski Federalny Urząd Statystyczny, jest organizowane przez Grupę Wysokiego Szczebla na rzecz Partnerstwa, Współpracy i Rozbudowy Możliwości w Statystyce dla Realizacji Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (High-level Group for Partnership, Coordination and Capacity-Building for Statistics for the 2030 Agenda for Sustainable Development), pod przewodnictwem Komisji Statystycznej Narodów Zjednoczonych i w porozumieniu z krajami członkowskimi oraz partnerami międzynarodowymi. Wydział Statystyki Departamentu ONZ ds. Gospodarczych i Społecznych odgrywa zaś rolę wspomagającą.

Forum, które odbędzie się 19–21 października 2020 r. w formie wirtualnej, ma na celu wypracowanie najnowszych rozwiązań w zakresie wykorzystania danych oraz wsparcie Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Podczas spotkania zostaną również rozpatrzone najbardziej naglące potrzeby związane z monitorowaniem sytuacji spowodowanej pandemią Covid-19 i wychodzeniem z niej. Forum stanowi platformę umożliwiającą intensyfikację współpracy różnych grup profesjonalistów, takich jak specjaliści z zakresu technologii informacyjnych, kadr zarządzających informacjami geoprzestrzennymi, jak również badaczy i użytkowników danych oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

Program wydarzenia obejmuje sześć głównych obszarów tematycznych:

  1. Nowe podejścia do rozwoju możliwości uzyskiwania lepszych danych – wiąże się z perspektywą zwiększenia możliwości systemów statystyki publicznej poprzez integrację nowych umiejętności i technologii, która pozwala na pełne wykorzystanie potencjału różnych źródeł danych.
  2. Innowacje i synergia między ekosystemami danych – dotyczy łączenia źródeł danych i tworzenia środowiska umożliwiającego integrację i wykorzystanie danych pochodzących z różnych źródeł.
  3. Niepomijanie nikogo – to idea wytwarzania i wykorzystywania danych oraz statystyki w taki sposób, aby każdy został dostrzeżony i usłyszany.
  4. Zrozumieć świat przez pryzmat danych – wyraża postulat zwiększenia społecznego rozumienia statystyki i danych oraz ulepszenia sposobu ich komunikowania; nawiązuje również do wykorzystania danych w dziennikarstwie.
  5. Budowanie zaufania do danych i statystyki – odnosi się do zasad zarządzania danymi pochodzącymi z nowych i już istniejących źródeł danych oraz do wdrażania zasad i praktyki otwartych danych.
  6. Dokąd doszliśmy? – to spojrzenie na proces wdrażania Globalnego Planu Działania z Cape Town oraz próba odpowiedzi na pojawiające się wyzwania związane z pełnym wykorzystaniem potencjału danych do poprawy życia.

Prelegenci przedstawią praktyczne rozwiązania i doświadczenia w każdym z obszarów tematycznych, omówią zagadnienia dotyczące dostarczania lepszych danych dla prowadzenia polityki opartej na wiedzy oraz odniosą się do niecierpiących zwłoki kwestii, z którymi mierzy się światowa społeczność statystyki.

Więcej informacji: https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html