Regiony w Odbudowie: tworzenie zrównoważonej przyszłości – Globalny E-festiwal

E-festiwal Regiony w Odbudowie, który odbędzie się online w dniach 2–18 czerwca 2021 r., będzie poświęcony refleksji na temat miast i regionów w dobie kryzysu i wielkich zmian. Jego organizatorem jest Towarzystwo Studiów Regionalnych (Regional Studies Association – RSA) – stowarzyszenie naukowe zajmujące się analizą regionów i zagadnień z nimi związanych. Słowo „festiwal” w tytule wydarzenia służy podkreśleniu, że ma ono trwać kilka tygodni, a program łączy wystąpienia licznych przedstawicieli nauki i polityki z wydarzeniami dodatkowymi, ukierunkowanymi na socjalizację uczestników. Wspólnym celem jest stworzenie okazji do integracji społeczności, wymiany spostrzeżeń badawczych i nawiązania kontaktów.

Podczas festiwalu zostaną podjęte zagadnienia związane z wychodzeniem miast i regionów z kryzysu wywołanego pandemią. Obejmują one długotrwałe wyzwania, z którymi mierzy się dzisiejszy świat: zmiany klimatu, roszady geopolityczne, wzrost populizmu, implikacje finansowe tych przemian, kryzysy migracyjne, nowe trudności stojące na drodze do odbudowy osłabionych epidemią przedsiębiorstw i centrów miast, a także wiele innych kwestii. Program festiwalu będzie zawierał wydarzenia organizowane przez kluczowe podmioty działające w obszarze badań i polityki zarówno miejskiej, jak i regionalnej.

Więcej informacji: https://www.regionalstudies.org/events/rinr2021/