Światowy Kongres Statystyki 62nd ISI Congress

Światowy Kongres Statystyki, odbywający się co dwa lata, jest najważniejszym wydarzeniem organizowanym przez Międzynarodowy Instytut Statystyczny (ISI).

Wydarzenie, organizowane 18-23 sierpnia w Kuala Lumpur, zgromadzi około 2500 delegatów, w tym badaczy statystycznych, pracowników naukowych, praktyków, analityków i decydentów z całego świata, którzy podzielą się spostrzeżeniami na temat rozwoju nauk statystycznych i możliwości zastosowań statystyki. W ciągu pięciu dni zostanie zaprezentowanych i omówionych około 1300 referatów z zakresu różnych dyscyplin statystyki. Programowi naukowemu będą towarzyszyć seminaria satelitarne, spotkania i krótkie kursy.

Więcej informacji: https://www.isi2019.org/