„Statistics in Transition new series” w nowych serwisach indeksujących

W imieniu zespołu redakcyjnego Statistics in Transition new series informujemy, że dzięki współpracy ze Sciendo (marką De Gruyter świadczącą usługi wydawnicze) zawartość czasopisma jest obecnie wprowadzana do następujących nowych serwisów indeksujących:

  • Baidu Scholar,
  • KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders),
  • MyScienceWork,
  • Naver Academic,  
  • Naviga (Softweco), 
  • ProQuest,
  • Semantic Scholar,
  • X-MOL. 

Więcej informacji o obecności czasopisma w bazach można znaleźć na stronie: https://sit.stat.gov.pl/Indexing.