IV Kongres Statystyki Polskiej

Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne organizują IV Kongres Statystyki Polskiej. Podczas trzydniowego wydarzenia, które odbędzie się w Warszawie i zostanie zainaugurowane 2 lipca 2024 r., spotkają się naukowcy z Polski i zagranicy, eksperci, interesariusze statystyki publicznej oraz przedstawiciele instytucji publicznych i mediów.

Celem konferencji jest wzmocnienie współpracy statystyki publicznej ze środowiskiem naukowym, która prowadzi do rozwoju profesjonalnej i niezależnej statystyki publicznej oraz unowocześniania metodologii badań statystycznych. W programie tegorocznej edycji znajdą się wykłady i panele dyskusyjne z ekspertami z różnych obszarów statystyki, takich jak analiza danych, modelowanie statystyczne czy zastosowanie sztucznej inteligencji w statystyce. Wydarzenie będzie okazją do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń ze specjalistami z różnych krajów.

Więcej informacji: https://kongres2024.stat.gov.pl/.