W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 10/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” opublikowano pracę o charakterze metodologicznym, a także artykuły przedstawiające wyniki badań dotyczących kwestii ubóstwa i nauki zdalnej.

W studium metodologicznym Estimation risk taking into consideration the effect of forecasting scheme: robust inference about VaR Marta Małecka analizuje problem ryzyka estymacyjnego przy testowaniu VaR. Autorka stawia sobie za cel znalezienie metod, które pozwalałyby zniwelować negatywny wpływ ryzyka estymacji na testy VaR, oraz dokonanie porównania metod testowania VaR w odniesieniu do problemu ryzyka estymacyjnego.

Ubóstwo to problem nie tylko dotkniętej nim jednostki, lecz także społeczeństwa, dlatego tak ważne jest podejmowanie działań prowadzących do zredukowania jego zasięgu. W artykule Ocena stopnia zagrożenia ubóstwem w ramach podejścia możliwości Sena z zastosowaniem modelu MIMIC Beata Kraszewska dokonuje wielowymiarowej analizy zagrożenia ubóstwem w ramach podejścia możliwości opracowanego przez Amartyę Sena, a także określa determinanty ubóstwa.

Elżbieta Zalewska i Kamila Trzcińska w artykule Efektywność zajęć zdalnych w czasie pandemii COVID-19 zabrały głos w dyskusji dotyczącej tego, czy szkolnictwo nadąża za zmianami dokonującymi się w otaczającej nas rzeczywistości. Autorki przedstawiły wyniki badania, którego celem jest porównanie efektywności kształcenia akademickiego w trybie stacjonarnym i zdalnym.

Ponadto w numerze zamieszczono artykuł upamiętniający prof. Krzysztofa Zadorę oraz omówienie nowości wydawniczych GUS z zeszłego miesiąca.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2022/10. Zachęcamy do lektury.