30. Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna

W dniach 14–18 grudnia 2021 r. we Florencji odbędzie się 30. Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna (International Cartographic Conference – ICC). Organizatorem wydarzenia jest Włoskie Stowarzyszenie Kartograficzne (Associazione Italiana Cartografia – AIC). Wśród tematów proponowanych do omówienia podczas konferencji znajdują się m.in.: sztuka w kartografii, dziedzictwo kartograficzne w domenie cyfrowej, kartografia we wczesnym ostrzeganiu i w zarządzaniu kryzysowym, zastosowanie sztucznej inteligencji w sporządzaniu map, otwarte dane i technologie geoprzestrzenne, kartografia planetarna, kartografia i zrównoważony rozwój, perspektywy w nowym programie badań kartograficznych oraz kartografia a prywatność i etyka.

Więcej informacji: https://www.icc2021.net/