W najnowszym numerze „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”

W nr. 4/2021 „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review” opublikowano trzy artykuły. W pracy Comparison of methods used for filling partially unobserved contingency tables Michał Kot i Bogumił Kamiński badają tabele kontyngencji, w których wpisy zawierające małe liczby są nieznane ze względu na ochronę danych, i testują dwie konkurencyjne metody ich szacowania: autorską modyfikację procedury iteracyjnego dopasowania proporcjonalnego (IPFP) i jedną z metod Monte Carlo wykorzystującą łańcuch Markowa, nazywaną Shake-and-Bake. Celem badania omawianego w artykule Influence of previous experience and socioeconomic characteristics on willingness to pay for physiotherapy in Poland Justyny Proniewicz jest ustalenie, jakie czynniki wpływają na chęć płacenia za ubezpieczenie zdrowotne lub leczenie. Emil Panek w pracy The minimal-time growth problem and ‘very strong’ turnpike theorem kontynuuje swoje wcześniejsze badania i przedstawia dowód bardzo silnego twierdzenia o magistrali w stacjonarnej gospodarce Gale’a.

Numer jest dostępny na stronie https://ps.stat.gov.pl/Issue/2021/4/. Zachęcamy do lektury.