Konferencja INSPIRE 2021

W dniach 25–29 października Komisja Europejska organizuje wirtualną konferencję INSPIRE 2021 „W kierunku przestrzeni danych Wspólnego Europejskiego Zielonego Ładu na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju”. INSPIRE, czyli infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej, to inicjatywa UE mająca na celu stworzenie infrastruktury informacji przestrzennej w Europie, która ma pomóc w zwiększaniu dostępności i interoperacyjności informacji przestrzennej lub geograficznej w szerokim zakresie celów wspierających zrównoważony rozwój. INSPIRE opiera się na infrastrukturach informacji przestrzennej stworzonych i obsługiwanych przez kraje członkowskie UE. W ramach INSPIRE w każdym kraju funkcjonuje geoportal umożliwiający dostęp do odpowiednio zharmonizowanych zasobów danych przestrzennych. Dyrektywa INSPIRE, która weszła w życie 15 maja 2007 r., ustanawia ogólne ramy dla infrastruktury danych przestrzennych (spatial data infrastructure – SDI) do celów polityki środowiskowej Wspólnoty Europejskiej oraz polityk lub działań, które mogą mieć wpływ na środowisko.

Sesje odbywające się w ramach konferencji skupią się w trzech ścieżkach tematycznych:

  • Polityczna mapa drogowa – zielone dane dla wszystkich – w ramach tej ścieżki uczestnicy przyjrzą się dotychczasowemu wdrażaniu INSPIRE i skupią na wynikach oceny dyrektywy INSPIRE. Tematem dyskusji, opartej na doświadczeniach i wyciągniętych wnioskach, będzie przekształcenie dyrektywy INSPIRE w instrument wymiany danych, który zasili wspólną przestrzeń danych UE zielonymi otwartymi danymi;
  • Zielone dane – ta ścieżka służy przeglądowi najnowszych osiągnięć związanych z nowymi typami danych, a także postępów w elektronicznym raportowaniu i zarządzaniu danymi statystycznymi oraz zastosowań na rzecz celów zrównoważonego rozwoju;
  • Architektoniczna mapa drogowa – ta ścieżka dotyczy przeglądu nowych technologii i ich wpływu na zmianę tradycyjnych SDI w kierunku przestrzeni danych.

Więcej informacji: https://inspire.ec.europa.eu/conference2021