54. sesja Komisji Statystycznej ONZ

54. sesja Komisji Statystycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Statistical Commission – UNSC) odbędzie się w dniach 28 lutego – 3 marca 2023 r. w Nowym Jorku.

Komisja Statystyczna Organizacji Narodów Zjednoczonych składa się z 24 krajów – członków ONZ, którzy są wybierani przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ (United Nations Economic and Social Council – ECOSOC) na zasadach sprawiedliwego podziału geograficznego. Kadencja trwa cztery lata.

Robocza agenda tegorocznej sesji zawiera następujące tematy do omówienia i decyzji: dane i wskaźniki do Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, statystyka społeczna, badania budżetów gospodarstw domowych, statystyka gospodarcza, rachunki narodowe, statystyka biznesu i handlu, statystyka rozwoju regionalnego, rachunkowość środowiskowo-ekonomiczna, jak również Fundamentalne Zasady Statystyki Publicznej, międzynarodowe klasyfikacje statystyczne, rozwój potencjału statystycznego, metody pracy UNSC, krajowe ramy zapewniania jakości oraz big data. Na spotkaniu zapadną też decyzje w kwestii: statystyki cen, integracji informacji statystycznych i geoprzestrzennych, zarządzania danymi, statystyki przestępczości i spraw karnych oraz statystyki dotyczącej uchodźców, przesiedleńców wewnętrznych i bezpaństwowości. Ponadto komisja przekaże informacje w sprawie statystyk dotyczących: demografii, finansów, nauki, technologii i innowacji, ochrony środowiska oraz związanych z klęskami żywiołowymi. Będą także omawiane takie zagadnienia, jak: Międzynarodowy Program Porównawczy, wspólne otwarte standardy wymiany i udostępniania danych i metadanych, kontynuacja decyzji związanych z polityką Zgromadzenia Ogólnego i ECOSOC oraz modernizacja systemu statystycznego i zarządzanie nim.

Więcej informacji: https://unstats.un.org/UNSDWebsite/statcom/54.