Geospatial World Forum 2021

Od ponad dekady Geospatial World Forum (GWF) stanowi platformę dziedziny informacji geoprzestrzennej łączącą profesjonalistów i liderów całego ekosystemu informacji geoprzestrzennej. Misją GWF jest połączenie zapotrzebowania i zaopatrzenia w zakresie geoprzestrzennym pomiędzy różnymi sektorami gospodarki za pomocą programów tematycznych opartych na rozwiązaniach, spotkań wysokiego szczebla, warsztatów, ćwiczeń oraz spotkań o mniej formalnym charakterze. Wydarzenie jest organizowane przez Geospatial Media and Communications B.V.

Głównym tematem GWF 2021, które odbędzie się w dniach 20–22 października 2021 r. w Amsterdamie, jest infrastruktura geoprzestrzenna i cyfrowy bliźniak – wzmacnianie gospodarki obiegu zamkniętego. W wyniku czwartej rewolucji przemysłowej dane stały się wszechobecnym, zglobalizowanym towarem, a jednocześnie podstawą funkcjonowania społeczeństw i gospodarek. Nowa gospodarka danych poddaje kolejne dziedziny przemysłu cyfrowej transformacji. Rozwój i zastosowanie sztucznej inteligencji, chmury obliczeniowej, internetu rzeczy i analiz big data w różnych dziedzinach wytworzyły jedno z najbardziej przełomowych narzędzi w gospodarce danych: cyfrowego bliźniaka. Cyfrowy bliźniak jest zbudowany z fizycznego systemu i jego wirtualnej reprezentacji, a o jego szczególnej wadze decyduje przepływ danych między tymi dwiema sferami. Krążenie danych w czasie rzeczywistym, możliwe dzięki połączonym czujnikom, utrzymuje wirtualnego bliźniaka w synchronizacji z fizycznym bliźniakiem w najwyższym możliwym stopniu. Stwarza to organizacjom niezliczone możliwości prognozowania wyników, wizualizacji procesów i lepszych odpowiedzi na zmiany. Cyfrowy bliźniak jest stopniowo wykorzystywany w każdej dziedzinie, co sprawia, że wiele krajów rozwija obecnie swoje własne programy cyfrowego bliźniaka – ekosystemu połączonych ze sobą cyfrowych bliźniaków – w celu demokratyzacji dostępu do danych i umożliwienia współpracy pomiędzy przemysłem i różnymi innymi dziedzinami. Zależność pomiędzy krajowym cyfrowym bliźniakiem a infrastrukturą informacji geoprzestrzennej jest z natury symbiotyczna. Infrastruktura informacji geoprzestrzennej jest niezbędna do modelowania i symulowania zmian w świecie rzeczywistym, które zasilają ekosystem cyfrowego bliźniaka. Krajowy cyfrowy bliźniak czyni możliwym szerokie spektrum zastosowań geoprzestrzennych w różnych sektorach gospodarki oraz stworzenie solidnej infrastruktury informacji geoprzestrzennej.

Więcej informacji: https://geospatialworldforum.org/index.html