34. Międzynarodowy Kongres Geograficzny

W dniach 16–20 sierpnia 2021 r. w Stambule (online) odbędzie się 34. Międzynarodowy Kongres Geograficzny (International Geographical Congress – IGC). Organizatorami wydarzenia są: Tureckie Towarzystwo Geograficzne, Międzynarodowa Unia Geograficzna i Uniwersytet w Stambule.

Spotkanie odbywa się pod hasłem „Geografia: łączenie kontynentów”. Dyskusje podjęte podczas kongresu skoncentrują się wokół sześciu głównych tematów: globalizacja vs lokalizacja, zmiana klimatu, migracje i konflikty, Ziemia i klęski żywiołowe, studia eurazjatyckie i bliskowschodnie oraz antropocen.

Więcej informacji: https://www.igc2020.org/en/