Nowe zeszyty „The Review of Income and Wealth” oraz „Statistical Journal of the IAOS"

We wrześniu 2022 r. ukazały się nowe zeszyty „The Review of Income and Wealth” („ROIW”) oraz „Statistical Journal of the IAOS”. Czasopisma zawierają artykuły o szerokim zakresie tematycznym, związane ze statystyką i naukami pokrewnymi, których autorami są specjaliści z całego świata. Główny Urząd Statystyczny jest członkiem International Association for Research in Income and Wealth, organizacji zajmującej się badaniem przychodów i stopnia zamożności społeczeństw, pod której auspicjami ukazuje się kwartalnik „ROIW”, oraz członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyk Publicznych (International Association for Official Statistics), którego głównym periodykiem jest „Statistical Journal of the IAOS”. Z racji swojego członkostwa w tych organizacjach GUS przyczynia się do umiędzynarodowienia i rozwoju obydwu tytułów.

W nr. 68(3) „ROIW” poruszono m.in. takie tematy, jak osiągnięcia naukowe różnych pokoleń w czasie wojny w Wietnamie i po niej, nierówności zarobków wśród mężczyzn odnotowane w latach 1955–1974 w Niemczech, wyzwania związane z pomiarem uczuć ludzkich w obiektywnych jednostkach kardynalnych czy zestawienia wydatków na wojsko. Pod adresem https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14754991/2022/68/3 można się zapoznać ze spisem treści numeru i pobrać wybrane artykuły w otwartym dostępie.

Nr 38(3) „Statistical Journal of the IAOS” to wydanie specjalne poświęcone niezwykłej roli statystyki publicznej w dobie kryzysów związanych m.in. z COVID-19, dostawą energii, migracjami, wzrostem cen konsumpcyjnych i niedoborami mieszkaniowymi, powodującymi poważne problemy gospodarcze i społeczne. Światowy system statystyczny stoi więc przed dużym wyzwaniem, jakim jest zapewnienie aktualnych, precyzyjnych, kompleksowych i wysokiej jakości informacji, umożliwiających podejmowanie właściwych decyzji przez osoby sprawujące władzę. W numerze przedstawiono tło i historię funkcjonowania międzynarodowych organów statystycznych, ich roli w zarządzaniu globalnym systemem statystycznym, w budowaniu potencjału statystyki i udzielaniu wsparcia krajom członkowskim. Ponadto poruszono temat zaangażowania tych organizacji w opracowywanie standardów, koordynację, tworzenie i rozpowszechnianie porównywalnych statystyk, jak również w innowacje metodologiczne. Cały numer w otwartym dostępie można znaleźć pod adresem: https://content.iospress.com/journals/statistical-journal-of-the-iaos/38/3.

Zachęcamy do lektury.