W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 12/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” przedstawiono wyniki badań dotyczących trzech zagadnień: kursów kryptowalut, rozwoju gospodarczego województw i estymacji dominanty wynagrodzeń.

Czy bitcoin – kryptowaluta, która zyskała dużą popularność wśród inwestorów i osiągnęła znaczną kapitalizację na rynkach finansowych – jest bardziej pieniądzem, przedmiotem spekulacji, czy bliżej mu do aktywów inwestycyjnych? Odpowiedź na to pytanie nie tylko ma fundamentalne znaczenie dla całego projektu kryptowalut, lecz także jest istotne dla gospodarki w ogóle. Próbę zmierzenia się z tym tematem podjęli Paweł Rokita i Radosław Pietrzyk w pracy Właściwości statystyczne kursów kryptowalut i ich dynamika na rynku w porównaniu z wybranymi walutami fiducjarnymi.

Od lat utrzymują się dysproporcje w rozwoju gospodarczym województw, a jego badanie jest istotne w kontekście wyrównywania różnic regionalnych. Jadwiga Bożek, Janina Szewczyk, Elżbieta Badach i Sławomir Lisek – autorzy artykułu Ocena poziomu rozwoju gospodarczego województw z zastosowaniem metod porządkowania liniowego w ujęciu dynamicznym – określili kierunek i skalę zmian poziomu rozwoju gospodarczego województw w latach 2010–2020. Porównali również dwie metody normowania zmiennych w ujęciu dynamicznym: metodę Strahl i metodę unitaryzacji zerowanej.

Dominanty wynagrodzeń – ze względu na silną asymetrię rozkładu – nie wyznacza się standardowo w analizie wynagrodzeń. Mirosław Błażej i Emilia Gosińska w pracy Dylematy związane z estymacją dominanty wynagrodzeń dzielą się spostrzeżeniami dotyczącymi zastosowania różnych metod do jej szacowania.

Ponadto w numerze znalazły się sprawozdania z dwóch konferencji: XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”, która odbyła się 16 września 2022 r. w Poznaniu, oraz XXVI Konferencji Naukowej „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”, zorganizowanej 19 października 2022 r. w Warszawie.

W rubryce Wydawnictwa GUS. Listopad 2022 czytelnicy mogą sprawdzić, jakie publikacje GUS ukazały się w zeszłym miesiącu.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2022/12. Zachęcamy do lektury.