W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W numerze 3/2024 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” opublikowano trzy artykuły, które poruszają zagadnienia z obszaru metodologii badań statystycznych, funkcjonowania młodych osób na rynku pracy i kulturowych uwarunkowań popytu na ubezpieczenia.

Precyzyjne – czyli odzwierciedlające rzeczywistą strukturę zbioru – grupowanie obiektów jest kluczowym celem analizy taksonomicznej. Wnioski wyciągane na podstawie klasyfikacji, która w ten sposób powstaje, nie mogą być miarodajne, jeśli grupowanie obiektów jest niedokładne. Dorota Rozmus w pracy Miara stabilności w wyborze liczby grup w taksonomii zagregowanej z zastosowaniem analizy spektralnej i metody propagacji podobieństwa porównała wyniki wyboru optymalnej liczby grup w taksonomii zagregowanej na przykładzie realizacji wybranych trzech Celów Zrównoważonego Rozwoju w krajach UE. Czy autorce udało się rozwiązać problem niejednoznacznych rezultatów uzyskiwanych za pomocą różnych metod?

W ostatnich latach w Polsce sytuacja młodych ludzi na rynku pracy znacznie się poprawiła – osobom stawiającym pierwsze kroki w życiu zawodowym łatwiej jest znaleźć zatrudnienie, ale pracodawcom coraz trudniej je zatrzymać w organizacji. Jak pokazują badania, nastolatki i dwudziestoparolatki często zmieniają pracę, ponieważ wciąż zastanawiają się, co chcą robić w życiu, tymczasem duża rotacja pracowników jest niekorzystna dla firm (zarówno z powodów organizacyjnych, jak i z powodów finansowych). Wioletta Grzenda i Agnieszka Marszałek w badaniu omówionym w artykule Why do young workers quit their first job? Identification of the risk factors using the Cox model and survival trees przeanalizowały cechy osób w wieku 18–29 lat, które mogą mieć wpływ na czas trwania pierwszego zatrudnienia.

Popyt na ubezpieczenia zależy od wielu czynników, m.in. od czynników kulturowych, a te mogą być różnorodnie definiowane. Norbert Duczkowski, Adam Śliwiński i Lubomir Słowik w pracy Impact of Hofstede’s cultural dimensions on insurance demand odwołali się do teorii holenderskiego psychologa Geerta Hofstedego, który wyróżnił sześć wymiarów kultur narodowych, tj. dystans władzy, kolektywizm vs indywidualizm, męskość vs kobiecość, unikanie niepewności, orientację długoterminową vs krótkoterminową oraz pobłażanie vs powściągliwość. Autorzy zbadali, czy istnieje związek między określonymi w ten sposób wymiarami kultur narodowych a popytem na różnego rodzaju ubezpieczenia w wybranych 27 krajach.

Oprócz artykułów naukowych w numerze zamieszczono recenzję książki Andrzeja Młodaka, Michała Pietrzaka, Tomasza Klimanka, Tomasza Józefowskiego i Pawła Lańducha „Poufność a użyteczność informacji statystycznych. Dylematy ochrony udostępnianych danych”. Recenzenci – Józef Oleński i Jacek Kowalewski – oceniają monografię jako kompleksowe źródło wiedzy o poufności informacji w badaniach statystycznych.

Tradycyjnie na łamach „WS” znalazło się również zestawienie najnowszych publikacji GUS.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2024/3. Zapraszamy do lektury.