XVI Międzynarodowa Konferencja Spatial Econometrics Association

XVI Międzynarodowa Konferencja Spatial Econometrics Association (SEA 2022) odbędzie się w dniach 23–24 czerwca 2022 r. na Uniwersytecie Warszawskim (który ją współfinansuje z programu IDUB – Inicjatywa Doskonałości Uniwersytet Badawczy). Wydarzenie jest współorganizowane przez polską sekcję European Regional Science Association. Honorowy patronat nad SEA 2022 objął prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Podobnie jak poprzednie konferencje SEA tegoroczna edycja zgromadzi badaczy z różnych obszarów nauki, takich jak ekonometria przestrzenna, statystyka przestrzenno-czasowa, geografia ekonomiczna, nauki regionalne, urbanistyka i planowanie regionalne.

Przed konferencją, 21 i 22 czerwca, odbędą się warsztaty.

Więcej informacji: https://spatial.wne.uw.edu.pl/index.php/sea2022/.