Warsztaty „Innowacje, globalne łańcuchy wartości i mierzenie globalizacji”

Warsztaty „Innowacje, globalne łańcuchy wartości i mierzenie globalizacji” będą koncentrować się na potrzebie wprowadzenia zmian w sposobach mierzenia globalizacji działalności badawczo-rozwojowej (B+R) oraz na lukach występujących w teorii dotyczącej tego obszaru. Wydarzenie to, organizowane przez Narodowe Akademie Nauk Inżynierii i Medycyny (prywatne organizacje non profit), odbędzie się 6 i 7 maja 2021 r. w Waszyngtonie (warsztaty mogą przybrać formę spotkań wirtualnych w zależności od rozwoju sytuacji związanej z epidemią Covid-19).

W ostatnich dekadach procesy wytwarzania produktów końcowych uległy rozproszeniu pomiędzy krajami, co przybrało nazwę globalnych łańcuchów wartości (global value chains – GVC). Chociaż krajowe urzędy statystyczne gromadzą ogromne zasoby informacji gospodarczych, dotyczących handlu, zatrudnienia i zagranicznych inwestycji bezpośrednich, to takie informacje nie zawsze mogą być wykorzystane do oszacowania międzynarodowych połączeń i przepływów, które charakteryzują transgraniczne transakcje, szczególnie te związane z B+R czy oprogramowaniem. Przedmiotem warsztatów będą luki w sposobach mierzenia i te występujące w teorii globalizacji działań innowacyjnych związanych z GVC, przedsiębiorstwami wielonarodowymi oraz pokrewnymi kwestiami międzynarodowej organizacji produkcji i transakcji. „Innowacyjność” jest terminem o szerokim znaczeniu, które obejmuje różne stopnie rozwoju nowych produktów i procesów, w tym B+R, komercjalizacji i zastosowania. Z tego powodu organizatorzy postanowili szczególną uwagę poświęcić tym procesom, których wynikiem jest wytworzenie związanych z innowacjami wartości niematerialnych, takich jak wydatki na B+R, projekty nowych produktów oraz tajemnice handlowe. Warsztaty stworzą okazję do interdyscyplinarnego spojrzenia na omawiany temat, które mogłoby udoskonalić sposoby mierzenia B+R oraz innych innowacyjnych wartości niematerialnych związanych z GVC i przedsiębiorstwami wielonarodowymi.

Więcej informacji: https://www.nationalacademies.org/event/11-05-2020/innovation-global-value-chains-and-globalization-measurement-a-workshop