W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 9/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” opublikowano trzy artykuły, w których omówiono wyniki badań przeprowadzonych z użyciem metod statystycznych.

Radosław Piwowarski, autor pracy The excise duty gap on tobacco products in Poland, podjął się oszacowania luki w podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych w Polsce za pomocą metody opartej na ankiecie skierowanej do konsumentów. Wykorzystał dane z raportów przygotowywanych dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego na podstawie wyników badań opinii publicznej dotyczących lat 2013, 2015, 2017 i 2019.

Adam Juszczak w artykule The use of web-scraped data to analyse the dynamics of clothing and footwear prices porównał różne metody obliczania indeksów cen odzieży i obuwia wykorzystujących dane scrapowane, czyli automatycznie pobierane ze stron internetowych. Zestawił wyniki obliczeń indeksu łańcuchowego Jevonsa, indeksu GEKS-J i indeksów GEKS-J z użyciem metod rozszerzenia i aktualizowania okna obliczeń, które zostały przeprowadzone na danych za okres od lutego 2018 r. do listopada 2019 r. uzyskanych od jednego z największych internetowych sklepów odzieżowo-obuwniczych.

W artykule Michała Nowickiego Zmiany wartości polskiego eksportu w ujęciu Trade in Value Added na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej zmiany w polskim eksporcie zostały ukazane przez pryzmat krajowej wartości dodanej, czyli na podstawie danych z bazy Trade in Value Added (TiVA), prowadzonej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Światową Organizację Handlu. Dla uzyskania pełniejszego obrazu sytuacji Polski autor porównał ją z sytuacją pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej: Czech, Słowacji i Węgier.

Oprócz artykułów naukowych w numerze znalazło się również omówienie nowości wydawniczych w zbiorach Centralnej Biblioteki Statystycznej oraz najnowszych publikacji GUS.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/9. Zapraszamy do lektury.