Konferencja „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”

W dniach 20–21 października 2021 r. – pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego – odbędzie się jubileuszowa XXV konferencja naukowa „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”. Udział w pierwszym dniu konferencji jest bezpłatny. Zainteresowani zdobyciem umiejętności z zakresu analizy danych wymaganych w pracy zawodowej będą mogli także wziąć udział w płatnych warsztatach zaplanowanych na 21 października. Tak jak w zeszłym roku wydarzenie przyjmie formę wirtualną. Jego organizatorem jest StatSoft Polska.

Wśród tematów poruszanych podczas konferencji i warsztatów znajdą się: analiza danych ankietowych, sieci neuronowe w badaniach naukowych, metody statystyczne w badaniach medycznych, testowanie istotności w badaniach empirycznych, izoformy transferyny w chorobach wątroby i trzustki, ubóstwo energetyczne, implementacja kart kontrolnych oraz analiza i prognozowanie szeregów czasowych.

Patronat medialny nad konferencją objęły m.in. „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician”.

Więcej informacji: https://www.statsoft.pl/uslugi/seminaria/lista-seminariow/zastosowania-statystyki-i-data-mining-w-badaniach-naukowych-2021/#!opis