Regionalne Forum Zrównoważonego Rozwoju dla regionu EKG ONZ

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirus (Sars-CoV-2) program forum uległ zmianie. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: https://www.unece.org/rfsd.html

Czwarta sesja Regionalnego Forum Zrównoważonego Rozwoju odbędzie się 19 i 20 marca 2020 r. w Genewie. Forum jest organizowane przez Europejską Komisję Gospodarczą (EKG) przy wsparciu regionalnego systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Regionalne Forum Zrównoważonego Rozwoju to dostępna dla wielu interesariuszy platforma rozwiązań prowadzących do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. W ramach Forum obserwuje się i ocenia realizację zadań, które zostały określone w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, w regionie EKG. Forum stwarza przestrzeń dla wymiany rozwiązań politycznych i najlepszych praktyk oraz dyskusji nad wyzwaniami we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju, a także pomaga rozpoznać główne regionalne trendy. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju, włączając w to organizacje o zasięgu regionalnym i międzynarodowym oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich i sektora prywatnego.

W roboczym programie czwartej sesji Forum znalazły się: panel z zakresu polityki wysokiego szczebla poświęcony przyspieszeniu działania i osiągania zrównoważonego rozwoju w regionie EKG, cztery wydarzenia tematyczne, a także obrady przy okrągłym stole skupione wokół siedmiu zagadnień. Wydarzenia tematyczne będą dotyczyły kwestii: przyspieszenia postępu w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju za pomocą dobrowolnych przeglądów narodowych, nowych podmiotów działających na rzecz zielonej i włączającej zmiany oraz innowacji, zmiany przyzwyczajeń na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz transformacji gospodarczej, a także roli finansów i technologii w przyspieszeniu osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju. Z kolei do dyskusji podczas spotkań przy okrągłym stole zostały wybrane takie zagadnienia, jak: podnoszenie jakości życia poprzez objęcie ochroną zdrowia i edukacją wszystkich ludzi, przyspieszenie przekształcania systemów gospodarczych w zrównoważone gospodarki obiegu zamkniętego, zapewnienie zrównoważonego wyżywienia i zrównoważonej żywności, osiągnięcie neutralności węglowej w regionie EKG, drogi do zrównoważonego rozwoju miast w regionie EKG, rozszerzanie działań na rzecz zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz wykorzystanie danych i statystyki do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W ramach sesji głos zabiorą m.in. zastępczyni sekretarza generalnego ONZ Amina J. Mohammed, sekretarz wykonawcza EKG Olga Algayerova, dyrektor generalna Biura Narodów Zjednoczonych w Genewie Tatiana Valovaya oraz członkini Niezależnej Grupy Naukowców ds. Raportu o Zrównoważonym Rozwoju na Świecie Katherine Richardson.