Dariusz Kotlewski „KLEMS productivity accounting for the Polish economy”

W serii Statistical Research Papers ukazała się monografia naukowa „KLEMS productivity accounting for the Polish economy” Dariusza Kotlewskiego. Autor publikacji przedstawia innowacyjne rozwinięcia wypracowanej na arenie międzynarodowej metodologii dekompozycji wzrostu gospodarczego na wkłady czynnikowe i wkład produktywności. Omawia także zastosowanie rachunku produktywności KLEMS w badaniu procesów gospodarczych oraz tworzeniu prognoz i scenariuszy przyszłego rozwoju.

Publikacja jest dostępna na stronie: https://srp.stat.gov.pl/gus_srp_vol3_kotlewski_KLEMS_productivity_accounting_for_the_Polish_economy