18. Konferencja IAOS i III Kongres Statystyki Polskiej

W dniach 26–28 kwietnia 2022 r. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbędą się 18. Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Publicznej (International Association for Official Statistics – IAOS) i III Kongres Statystyki Polskiej.

Konferencje IAOS to wydarzenia, które łączą różnorodną międzynarodową społeczność statystyczną, zarówno twórców, jak i użytkowników danych statystycznych. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi „Wartościowe informacje w trudnych czasach”, co ma związek z działaniami podejmowanymi na całym świecie na rzecz przeciwdziałania krótko- i długoterminowym konsekwencjom pandemii COVID-19, wyzwaniami dotyczącymi zmian klimatu i międzynarodowymi zobowiązaniami, by nikogo nie pomijać, oraz zapotrzebowaniem na wiarygodne dane. Tematyka konferencji odzwierciedla przekonanie, że statystyka publiczna musi odpowiedzieć na potrzebę budowania wspólnego zarządzania danymi w czasach zalewu informacji, wyzwania etyczne, które wiążą się z dynamicznie rozwijającą się rolą danych w społeczeństwach i gospodarkach, potrzebę dostarczania cennych informacji jako istotnego wkładu w kształtowanie polityki i debaty publicznej, a także zapotrzebowanie na nowe metody i technologie statystyczne, które mogą zapewnić rzetelne statystyki.

Współorganizatorami konferencji są Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Krakowie.

Więcej informacji o konferencji jest dostępnych na stronie https://www.iaos2022.pl/.

Kongres Statystyki Polskiej to jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne, które ma na celu wzmacnianie współpracy instytucji statystycznych z ośrodkami naukowymi. Jest wydarzeniem skierowanym do krajowych i zagranicznych naukowców, ekspertów, interesariuszy statystyki publicznej, a także przedstawicieli instytucji publicznych i mediów.

Tegoroczna edycja kongresu wiąże się z obchodami 110. rocznicy powołania PTS. Uczestnicy podsumują ponad 100 lat obecności statystyki publicznej w życiu Polaków oraz omówią wyzwania związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych w kontekście cyfryzacji i globalizacji. Program kongresu obejmuje zagadnienia dotyczące statystyki społeczno-gospodarczej, regionalnej i małych obszarów oraz matematycznej, a także kwestie dotyczące analizy i klasyfikacji danych.

Szczegółowe informacje dotyczące III Kongresu Statystyki Polskiej można znaleźć pod adresem kongres2022.stat.gov.pl.