Konferencja Światowego Forum ds. Produktywności 2020

Tegoroczna edycja konferencji organizowanej co roku przez Światowe Forum ds. Produktywności (OECD Global Forum on Productivity, GFP) odbędzie się 8 grudnia w formie wirtualnej. Zostanie poprzedzona serią otwartych seminariów online zaplanowanych na 30 listopada oraz 2 i 3 grudnia. Współorganizatorem wydarzenia jest niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii.

Celem GFP jest wspieranie międzynarodowej współpracy między organami publicznymi odpowiedzialnymi za promowanie polityki mającej na celu zwiększenie produktywności. Forum jest platformą, która służy wymianie informacji oraz omawianiu najlepszych praktyk i możliwości przeprowadzenia analizy wydajności, będącej uzupełnieniem programu regularnych prac OECD.

Konferencja GFP będzie dotyczyła dynamiki rynku, konkurencji i roli polityki przemysłowej w kontekście kryzysu wywołanego pandemią Covid-19. Decydenci oraz naukowcy i eksperci w dziedzinie produktywności omówią ważny i aktualny temat, jakim jest wpływ pandemii na zmiany dokonujące się w gospodarce. Do tych zmian należą m.in. koncentracja rynku i rosnące deficyty produktywności w przedsiębiorstwach, do których przyczynia się stosowanie technologii cyfrowych i modeli biznesowych. Uczestnicy spotkania zastanowią się, w jaki sposób te zmiany wpływają na dynamikę rynku i konkurencję w powiązanych gospodarkach, a także jaką rolę może odegrać nowoczesna polityka przemysłowa w promowaniu zmian strukturalnych przy zachowaniu równych szans, aby zapewnić uczciwą konkurencję na światowych rynkach.

Więcej informacji: https://www.oecd.org/global-forum-productivity/events/gfp-berlin-2020.htm