W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

W nr. 8/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” poruszono ważny problem metodologiczny związany z wykorzystywaniem dużych prób statystycznych, a także przedstawiono wyniki badań dotyczących aktualnych zagadnień z obszaru gospodarki, tj. stabilności fiskalnej w czasie zaburzeń gospodarczych oraz zadłużeń gospodarstw domowych.

Konsekwencjom dostrzegania w dużych próbach statystycznych jedynie szans i pomijania zagrożeń wynikających z ich stosowania poświęcił swoje studium Mirosław Szreder. W artykule Szanse i iluzje dotyczące korzystania z dużych prób we wnioskowaniu statystycznym autor porusza również kwestię naukowego i etycznego wymiaru podążania za istotnością statystyczną (p-value), a tym samym powraca do swoich rozważań publikowanych m.in. na łamach „WS”.

Beata Z. Filipiak i Dorota Wyszkowska, autorki pracy Stabilność fiskalna w krajach UE, włączyły się w dyskusję na temat zrównoważenia finansów publicznych, która ożywa przy okazji kolejnych kryzysów, ostatnio – w związku ze spowolnieniem gospodarczym w wielu krajach spowodowanym przez pandemię COVID-19. W ich opinii równowaga finansów publicznych stale nabiera nowych wymiarów, dlatego potrzebne jest jej konceptualne omówienie, a także określenie czynników wpływających na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.

Potrzeby konsumpcyjne gospodarstw domowych w coraz większym stopniu są zaspokajane z wykorzystaniem środków z kredytów lub pożyczek. Czynniki determinujące zadłużenie, jak również przyczyny wzrostu zadłużenia są bardzo złożone. Norbert Duczkowski i Lubomir Słowik w artykule Wpływ subiektywnej oceny sytuacji materialnej na zadłużenie gospodarstw domowych dowodzą, że odpowiednie uwzględnienie subiektywnej oceny sytuacji materialnej pozwala na lepsze modelowanie zadłużenia niż sam dochód rozporządzalny, który w dotychczasowych badaniach był uważany za czynnik kluczowy.

Warto zajrzeć do sierpniowego wydania „WS” również po to, aby zapoznać się z wynikami 51. Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego, a także nowościami wydawniczymi GUS z zeszłego miesiąca.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2022/8. Zachęcamy do lektury.