57. Sesja Komisji ds. Ludności i Rozwoju ONZ

W dniach 29 kwietnia – 3 maja 2024 r. w Nowym Jorku odbędzie się 57. Sesja Komisji ds. Ludności i Rozwoju ONZ (Commission on Population and Development – CPD). Uczestnicy posiedzenia będą obradować głównie nad stanem implementacji Programu Działań Międzynarodowej Konferencji ds. Ludności i Rozwoju (International Conference on Population and Development – ICPD) z 1994 r. i jego wkładem w dziesięcioletni przegląd Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Komisja, istniejąca od 1946 r., tworzy razem ze Zgromadzeniem Ogólnym ONZ i Radą Gospodarczo-Społeczną (Economic and Social Council – ESC) trójstopniowy mechanizm międzyrządowy, który odgrywa podstawową rolę w działaniach następujących po realizacji programu ICPD. Komisja monitoruje i ocenia realizację programu na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym oraz doradza ESC w tym zakresie. Służy radą również w kwestii m.in. problemów i trendów populacyjnych, integracji strategii populacyjnych i rozwojowych czy zapewnienia pomocy ludności krajom rozwijającym się i gospodarkom w fazie transformacji. Składa się z przedstawicieli 47 krajów członkowskich wybieranych przez ESC na okres 4 lat na podstawie rozmieszczenia geograficznego.

Więcej informacji: https://www.un.org/development/desa/pd/events/CPD57.