Konferencja Big Data from Space 2021. Od obserwacji do prognozy

Konferencja Big Data from Space (BiDS) 2021, która odbędzie się online w dniach 18–20 maja 2021 r., jest organizowana przez Europejską Agencję Kosmiczną, Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej oraz Centrum Satelitarne Unii Europejskiej. Przygotowania do konferencji wspiera także Rumuńska Agencja Kosmiczna.

Tegoroczna odsłona konferencji BiDS poświęcona będzie nie tylko obserwacjom wynikającym z analizy big data z przestrzeni kosmicznej, lecz także wykorzystaniu tych obserwacji do tworzenia prognoz, a zatem tematem przewodnim będą nasze zdolności przewidywania pewnych wydarzeń i zjawisk (foresight). Zdolność ta zyskuje na znaczeniu w kontekście tempa, w jakim zmienia się współczesny świat. Powyższa idea znalazła odzwierciedlenie w inicjatywach Kierunek Ziemia (Destination Earth) Unii Europejskiej oraz Cyfrowy Bliźniak Ziemi (Digital Twin Earth) Europejskiej Agencji Kosmicznej, które mają na celu zapewnienie prognostycznych podstaw w procesie podejmowania decyzji związanych z polityką środowiskową UE. Nadal jednak istnieje znaczna luka pomiędzy monitorowaniem a rozumieniem, którą należy zredukować, aby móc tworzyć miarodajne scenariusze przyszłej ewolucji w różnych kryteriach granicznych. Podobnie jak we wcześniejszych edycjach konferencji także w 2021 r. mile widziane będą wszelkie badania i innowacje z zakresu big data z przestrzeni kosmicznej, w tym te dotyczące ich zastosowań i aspektów technicznych.

Do głównych zagadnień poruszanych podczas konferencji będą należeć:

  • prognozowanie trendów panujących na rynku użytkowników końcowych, ich potrzeby i przewidywane rozwiązania wykorzystujące zasoby big data pochodzące z kosmosu oraz ich potencjalna integracja z komplementarnymi źródłami danych, służące usprawnieniu procesów podejmowania decyzji;
  • od szeregów czasowych do prognoz (foresight): nowe paradygmaty asymilacji danych, ekstrakcji wiedzy i waloryzacji danych, przy zastosowaniu wielokryterialnej analizy decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów służących do przewidywań;
  • zintegrowane rozwiązania sztucznej inteligencji, które korzystają z danych pochodzących z wielu źródeł i są możliwe do zastosowania w rzeczywistych scenariuszach, a także rozwijanie podlegających audytowi i interpretacji modeli, które są zdolne do rozwiązania kwestii nieuniknionej stronniczości;
  • technologie przełomowe lub technologiczne pochodne z innych dziedzin przeniesione na przestrzeń kosmosu, mające dostarczyć rozwiązań w kluczowych sprawach, takich jak analiza strumieni big data w czasie rzeczywistym lub fuzja danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych;
  • sfederowane infrastruktury zarządzania zasobami big data, w tym te powiązane z aspektami skalowalności i wewnętrznej operatywności, jak również integralności, bezpieczeństwa i prywatności danych;
  • platformy i metody analityczne służące do integracji, udostępniania, procesowania i wizualizowania danych pochodzących z różnorodnych źródeł oraz efektu wartości dodanej w celu ułatwienia interpretacji tych danych;
  • zastosowania interdyscyplinarne (np. wpływ pandemii na łańcuch dostaw, wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo obywateli, wpływ nowych konstelacji satelitarnych na codzienną mobilność);
  • udokumentowane szkolenia i walidacja;
  • obliczenia kwantowe wykorzystywane do analizy dużych zasobów danych z obserwacji Ziemi.

Więcej informacji: https://www.bigdatafromspace2021.org/