W najnowszym numerze „Statistics in Transition new series”

Nr 1/2022 „Statistics in Transition new series” zawiera 12 artykułów opisujących współczesne ekonomiczne i statystyczne zagadnienia z szerokiego obszaru badań naukowych, w tym m.in. praktyczne zastosowania jakościowych i ilościowych metod statystycznych i rezultaty szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia określonych zdarzeń. Wydanie otwiera artykuł Estimation of mask effectiveness perception for small domains using multiple data sources autorstwa Aditi Sen i Parthy Lahiriego, opracowany na zaproszenie redakcji. W zeszycie zamieszczono również komunikat o numerze specjalnym przygotowywanym wspólnie przez redakcje SiTns i Statystyki Ukraїny, którego wydanie jest planowane na czerwiec 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami zamieszczonymi w tym numerze:

Numer jest dostępny na stronie https://sit.stat.gov.pl/Issue/27.