Forum Zielonego Wzrostu i Zrównoważonego Rozwoju 2023

Odbywające się 21 i 22 listopada 2023 r. w Paryżu Forum Zielonego Wzrostu i Zrównoważonego Rozwoju (Green Growth and Sustainable Development – GGSD) będzie poświęcone dwóm dokonującym się jednocześnie przemianom: ekologicznej i cyfrowej, zgodnie z hasłem przewodnim wydarzenia: „Navigating the twin transitions: Going green and digital”.

Forum GGSD to inicjatywa Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) zapewniająca specjalną przestrzeń do interdyscyplinarnego dialogu na temat zielonego wzrostu i zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie jest otwarte dla szerokiego grona osób zainteresowanych, ekspertów z komitetów OECD, agencji i innych organizacji międzynarodowych, a także urzędników, obywateli zaangażowanych w życie publiczne, naukowców oraz przedstawicieli sektora prywatnego. Służy ono identyfikowaniu luk w wiedzy i promowaniu nowych inicjatyw, które pomogą je wypełnić.

Więcej informacji: https://www.oecd.org/greengrowth/ggsd-forum.html.