W najnowszym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”

Warto sięgnąć po nr 11/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”, aby dowiedzieć się, jak organizatorzy spisów powszechnych radzili sobie z prowadzeniem badań podczas pandemii COVID-19. Ponadto jeden z autorów artykułów opublikowanych w tym wydaniu dostarcza argumentów, które mogą skłonić do przemyślenia pewnego istotnego zagadnienia w edukacji statystycznej.

Jairo Castano, autor pracy Impact of the COVID-19 pandemic on censuses of agriculture. Global review, przedstawia wyniki badania wpływu pandemii COVID-19 na spisy rolne, którym objęto 155 krajów i terytoriów zależnych. Jak się okazuje, pandemia oddziaływała na organizację i przebieg spisów nie tylko w krajach rozwijających się, lecz także rozwiniętych.

Artykuł The 2021 National Census in Poland – addressing the challenges of a digital census autorstwa Jakuba Kubiczka i Bartłomieja Hadasika dotyczy sposobu realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 przez jego organizatora – Główny Urząd Statystyczny. Autorzy opisują, jak GUS mierzył się z napotykanymi problemami, m.in. takimi jak brak dostępu do internetu czy brak kompetencji cyfrowych w przypadku części respondentów.

Błażej Kochański w pracy zatytułowanej Czy kurtoza mierzy spiczastość rozkładu? uzasadnia interpretację klasycznego współczynnika kurtozy jako miary grubości ogonów. Dowodzi, że współczynnik kurtozy (i współczynnik ekscesu) mierzy intensywność wartości skrajnych – innymi słowy, rozproszenie wartości w ogonach rozkładu – w związku z czym nieprawdziwe jest stwierdzenie, że każda miara charakteryzująca ogony rozkładu będzie jednocześnie opisywać własności jego wierzchołka. Czy autor zapoczątkuje tym samym zmiany w dydaktyce statystyki?

Poza tym czytelnicy znajdą w numerze polecane lektury. W nowej rubryce Nowości wydawnicze w zbiorach Centralnej Biblioteki Statystycznej Dorota Kierska omawia najciekawsze zagraniczne nabytki Centralnej Biblioteki Statystycznej, a w stałym cyklu Wydawnictwa GUS Joanna Sadowy przedstawia listę publikacji GUS z października tego roku.

Numer jest dostępny na stronie https://ws.stat.gov.pl/Issue/2022/11. Zachęcamy do lektury.