11. Europejska Konferencja na temat Jakości w Statystyce Publicznej

11. Europejska Konferencja na temat Jakości w Statystyce Publicznej (Q2024), organizowana przez portugalski urząd statystyczny i Eurostat, odbędzie się w dniach 4–7 czerwca 2024 r. w Estoril (Portugalia). Wydarzenie zgromadzi statystyków, pracowników naukowych i osoby zainteresowane. Jego celem jest rozpowszechnienie wiedzy o najnowszych zagadnieniach dotyczących jakości w statystyce publicznej, a także wzmocnienie i poprawa współpracy między statystyką publiczną a środowiskiem naukowym oraz prowadzenie bliższego dialogu między użytkownikami i producentami danych.

Zgodnie z hasłem przewodnim konferencji – „Statystyka publiczna jako filar demokracji” – uczestnicy będą się zastanawiać nad tym, w jaki sposób ramy instytucjonalne oraz innowacje i badania mogą służyć poprawie jakości statystyk publicznych. Ponadto omówione zostanie znaczenie danych i sposoby ich wykorzystania dla dobra ogółu. Prowadzone będą także dyskusje na temat zdolności krajowych urzędów statystycznych do wykorzystania nowych możliwości w trudnych czasach.

Uczestnicy konferencji będą mogli też wziąć udział w następujących szkoleniach: Zarządzanie jakością w statystyce publicznej, Statystyka publiczna a sztuczna inteligencja, Efektywna wizualizacja danych w rozpowszechnianiu informacji statystycznych oraz Jakość i integracja danych administracyjnych i prywatnych.

Więcej informacji: https://www.q2024.pt/.