XXVI Konferencja Naukowa „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”

19 października 2022 r. odbędzie się online XXVI Konferencja Naukowa „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych” organizowana przez StatSoft Polska. Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Prelegenci – eksperci pracujący w renomowanych polskich ośrodkach naukowych – zaprezentują zastosowania metod statystycznej analizy danych w badaniach prowadzonych w naukach społecznych, przyrodniczych i technicznych. Wśród poruszanych tematów znajdą się: odkrycia naukowe z wykorzystaniem zasobów big data i narzędzi sztucznej inteligencji, neuromonitorowanie pacjentów z urazami mózgu, analiza wyników testów, ankiet i kwestionariuszy w badaniach społecznych, wpływ surowca i technologii na kształtowanie jakości produktów (na przykładzie miodów pitnych) oraz ocena wybranych czynników rokowniczych w rozwoju inwazyjnego nowotworu piersi.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana wcześniejsza rejestracja.

Więcej informacji: https://www.statsoft.pl/Uslugi/Seminaria/Lista-seminariow/zastosowania-statystyki-i-data-mining-w-badaniach-naukowych-2022/.