6. Międzynarodowa Konferencja na temat Metod Modelowania Stochastycznego i Analizy Danych oraz Międzynarodowe Warsztaty dotyczące Badań i Analiz Demograficznych

Ze względu na sytuację epidemiczną wywołaną przez koronawirus (Sars-CoV-2) konferencja odbędzie się w formie transmisji online. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: http://www.smtda.net/smtda2020.html

6. Międzynarodowa Konferencja na temat Metod Modelowania Stochastycznego i Analizy Danych (SMTDA 2020) oraz Międzynarodowe Warsztaty dotyczące Badań i Analiz Demograficznych (Demographics 2020) odbędą się 2–5 czerwca 2020 r. na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie.

Celem konferencji jest przedstawienie nowych metod z rozległego obszaru modelowania stochastycznego i analizy danych, które – dzięki dobraniu do analizy odpowiednich danych – mogą posłużyć do rozwiązania wielu konkretnych problemów. Zaprezentowane zostaną prace z różnych dziedzin wykorzystujące najnowsze osiągnięcia, takie jak nowe metody statystyczne i metody optymalizacji statystycznej, hurtownie danych, eksploracja danych (data mining) i systemy wiedzy, obliczeniowe systemy wspomagania decyzji i przetwarzanie neuronowe. Szczególna uwaga zostanie poświęcona innowacyjnym zastosowaniom w inżynierii, produkcji i usługach (podtrzymywanie zasobów i procesów, zapewnienie niezawodnego działania, planowanie i kontrola, kontrola jakości, finanse, ubezpieczenia, zarządzanie i administracja, inwentaryzacja i logistyka, marketing, środowisko, zasoby ludzkie, biotechnologia, medycyna i wiele innych).

Warsztaty, organizowane pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Stosowanych Modeli Stochastycznych i Analizy Danych (Applied Stochastic Models and Data Analysis International Society, ASMDA International), mają posłużyć spotkaniu przedstawicieli środowiska akademickiego i praktyków w celu zmniejszania dystansu pomiędzy teorią a praktyką. Wydarzenie zgromadzi osoby zainteresowane rozwojem demografii oraz pokrewnych dziedzin analizy i badań, w tym nauk przyrodniczych i fizycznych, a także medycyny i nauk technicznych. W ramach warsztatów propagowane będą badania interdyscyplinarne oraz rozwiązania sprzyjające udoskonalaniu narzędzi analitycznych i metod badawczych, a zwłaszcza prace odnoszące się do pomiarów związanych z oczekiwaną długością życia w zdrowiu (Healthy Life Expectancy, HALE) przeprowadzanych przez Światową Organizację Zdrowia w ramach badania Global Burden of Disease Study. Podczas warsztatów, a także podczas konferencji, odbędą się sesje specjalne poświęcone metodom alternatywnym wobec HALE.